Digital markedsføring

Semesteret innen digital markedsføring nærmer seg slutten. Er det noe jeg har skjønt dette semesteret er det at man er nødt til å heng med i svingene! Den digitale verden er stadig i utvikling og det finnes ALLTID nye felt du kan sette deg inn i for å hold deg oppdatert. Dette er kanskje det som gjør digital markedsføring så spennende. Det er stort rom for personlig utvikling og mestring. I dette blogginnlegget vil jeg ta dere med deler av utviklingen og hvordan vi nå bruker digitale flater under hele kjøpsprosessen.

Image by Joseph Mucira from Pixabay

Utvikling

Vi bruker i dag mye tid på nett og sosiale medier. Sammenlikner vi med bare et tiår tilbake i tid er mengden mer en tredoblet. Den digitale verden har blitt en stor del av livene våre. Tradisjonelle medier som aviser, tv og radio får en stadig mindre del av hverdagen vår, spesielt for den yngre delen av befolkningen. Digitale medier har tydelig blitt den viktigste mediekanalen for denne målgruppen. 

Den store forskjellen ligger også i hvordan vi bruker mediene. De blir ikke lenger sett på som en kanal hvor man kun er mottaker av informasjon eller underholdning. Nå er vi aktive brukere i kanalene, dette som en følger av den store utviklingen av teknologi og økt tilgang. 

Den digitale verden har blitt en stor arena for markedsføring. Nå bruker vi i større grad digitale medier i hele kjøpsprosessen.  Både for å tiltrekke oppmerksomhet, være behjelpelig på vei mot et kjøp og ikke minst etter kjøp for å sikre fornøyde kunder og gjenkjøp.

Mulighetene med digital markedsføring

Den digitale utviklingen har ikke satt noen stopper for alle mulighetene man har som markedsfører. Man kategoriserer derfor markedsføringen hovedsakelig innenfor 3 digitale flater.

Kjøpe medier – Her betaler du for å publisere innhold. Dette kan f.eks. være en annonse på VG, Facebook, blogger, Podcast eller søkemotorer som Google.

Fortjente medier – Her har du gjort noe positiv som har ført til gode omtaler eller annen synlighet i digitale kanaler.

Egne medier – Disse mediene er det du som digital markedsfører som selv kontrollerer. Dette kan være din egen nettside, Instagramprofil, Facebookside eller blogg.

Det er viktig å henge med!

Fordi mulighetene ved digital markedsføring er så mange og alltid under utvikling, gjelder det å henge med. Innenfor de digitale mediene finnes det stort sett muligheter for å løse alle stegene i kjøpsprosessen. Det finnes ikke noen fasit for hvor du skal bruke de enkelte, men et viktig steg i riktig retning er å være bevisst over mulighetene deres og hva du kan bruke de til. Disse vil også alltid være under utvikling!

Kilder brukt i blogginnlegg:

Annonsere på Snapchat

Sosiale medier har med årene blitt en stor del av hverdagen vår. Skal du nå ut til målgruppen din, må du være der de er! Med Snapchat har du mulighet til å være kreativ og fange interesse. Kanalen gir deg dårlig tid, men gjør du det riktig kan det være oppskriften til suksess. I dette blogginnlegget vil jeg gi dere noen gode tips til annonsering i kanalen, kanskje bør DU annonsere på Snapchat?

Hvem er på Snapchat?

Bilde er en skjermdump fra ipsos

Først av alt, finner du målgruppen din på Snapchat? 

I første kvartal av 2021 ble det registret 2,6 millioner med profil. Av de som bruker Snapchat daglig er brukerne mellom 18-29 år. De som er mellom 30-39 år bruker kanalen ukentlig. Når det kommer til kjønnsfordeling er 46% menn og 54% kvinner, noe som forteller oss at kvinner er noe mer aktive. Kanalen har en relativt ung brukergruppe, men sammenligner vi med bare et par år tilbake i tid (2019) ser vi en stadig økning blant de eldre.

Hvilke muligheter har du?

Snapchat Ads er programmet du bruker for å sette opp en annonse. Her 4 ulike annonsemuligheter:

 • Snap Ads – Skap oppmerksomhet. 
 • Story Ads – Fortell en historie
 • Collection Ads – Vis frem produktene dine
 • Filter – Skap engasjement
Bilde av Alexander Shatov hentet på Unsplash

Dette bør du tenke på!

Korte videoer: Som nevnt tidligere har du ikke god tid til å fange oppmerksomhet. Dette må nærmest skje umiddelbart. Her bør videosnuttene være 5 sekunder eller kortere. Varier mellom korte videosnutter, bilder eller annet kreativt innhold.

Ett budskap: Med lite tid til overs må du holde deg til ett budskap per annonse. Sørg for at budskapet blir tydelig! Da er sannsynligheten større for at du klarer å skape engasjement og interesse. Ikke vær redd for å skille deg ut eller bruke humor som et virkemiddel.

Passende bilde: Bilde eller video må passe overens med det som er budskapet. Buk også tekst for å nå frem til de som har skrudd av lyden på telefonen. Formuleres budskapet hovedsakelig gjennom tale er det viktig at dette tekstes.

Tydelig: Ønsker du å oppfordre til en handling må dette komme tydelig frem! Både i annonsen og den eventuelle siden brukeren blir videreført til. Dette er hovedsakelig om du ønsker at annonsen skal resultere i en form for transaksjon.

Skreddersydd: Du må tenke på akkurat hvem du skal nå med annonsen. Dermed skreddersyr du innholdet rundt denne brukergruppen. Hvordan skal budskapet formuleres for å treffe best mulig?

Noe for deg?

Med Snapchat Ads kan du skreddersy innholdet til din målgruppe, kanskje kan du skille deg ut fra konkurrenter som ikke har sett verdien og mulighetene du har med markedsføring på kanalen. Det finnes mange muligheter hvor du kan være kreativ og skape et innhold litt utenom det «vanlige». Med noen viktige stikkord i bakhodet har du gode muligheter til å lykkes med annonseringen.

Kilder brukt i blogginnlegg:

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q12

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q219

https://forbusiness.snapchat.com

Hypotetisk jobbintervju – Amnesty

Skjermdump Amnesty.no

Amnesty og digitale kanaler

For Amnesty er det helt essensielt for arbeidet deres å være aktiv i digitale kanaler. De har egen nettside men også profiler på plattformer som Instagram, FacebookTwitter, Youtube og Tiktok.

«Amnesty baserer seg på ideen om at du – uansett hvem du er – kan gjøre en forskjell. For når vi er mange som står sammen, kan vi endre verden.»

Med aktivitet i de ulike plattformene har Amnesty mulighet for å nå en bredere/flere målgrupper. De ulike digitale kanalen har ulike egenskaper, men også forskjellig aktivitetsnivå blant brukergrupper. Derfor kan kanalene brukes til ulike formål ved markedsføringen. F.eks. kan en post på Instagram eller Facebook brukes til å engasjere og fremme deres kampsaker, mens Youtube eller egen nettside blant annet kan brukes til å informere og gi dypere innsikt i arbeidet deres. 

Bilde av Thanks for your Like • donations welcome hentet på Pixabay 

Måling og analyse av trafikk

Google Analytics er et svert relevant verktøy for Amnesty til å analysere trafikk. På denne måten kan de se hvilke digitale kanaler som bidrar til aktivitet samt hvilke kampanjer som gir gode resultater. Du kan også bruke verktøyet til å se nærmere på hva som genererer klikk, hva som fører til en donasjon og hvilke saker som skaper engasjement. Dataene som analyseres kan brukes til å regulere markedstiltakene deres for enda bedre resultater. 

Bilde av Myriam Jessier hentet på Unsplash

Synlighet med SEO

Å være synlig er avgjørende for Amnesty. Det nytter ikke at de har gode intensjoner om de ikke får spredt budskapet videre, som en organisasjon som er helt avhengig av «oss» for å gjøre det gode arbeidet! Dette er mine tips til Amnesty for å score høyt på søkemotoroptimalisering:

 • Lag søkeord basert det vi faktisk søker etter, tenk som målgruppen deres.
 • Gode overskrifter, titler og metabeskrivelser
 • Titler og beskrivelser ved bilde og video, søkeord som beskriver hva video og bilder inneholder
 • Unngå likt innhold på ulike sider, dette kan oppfattes som spam av Google
 • Lenker via eksterne sider. Dette skaper tillit og koblinger fra hva andre sier om deg.
 • Sosiale medier, andres engasjement og delinger av innhold veier tungt i søkemotorene

Kundereisen

Amnesty er kjent for sine gode og gripende historier til å engasjer «oss» i arbeidet deres. Amnesty får ingen støtte fra staten og er derfor avhengig av å bruke de digitale kanalene for å nå ut potensielle, men også eksisterende medlemmer som ønsker å støtte sakene deres. Formidlingsevnen deres er derfor viktig for å få de donasjonene som skal til og for å skape videre engasjement og informasjon om arbeidet de gjør. Amnesty har lagt opp for at man kan støtte organisasjonen i både stor og liten grad for å tiltrekke den støtten de kan få.

Slik kan du støtte Amnesty:

 • Fast giver, du kan velge mellom et satt eller valgfritt beløp som blir trukket månedlig.
 • Gi et engangsbeløp, du kan velge mellom et satt eller valgfritt beløp som blir trukket én gang.
 • Gi et Lys i gav (pris 250 kr)
 • Armbånd (pris 200 kr)
 • Gi en gave i ditt testament
 • Bedrift, samarbeid og støtte
 • SMS- aktivist: få tilsendt Amnesty sine viktigste aksjoner tre ganger i måneden

Kilder brukt:

https://amnesty.no

Sosiale medier – skylden i angrepet på den amerikanske kongressen?

Den 6.januar 2021 ble den Amerikanske kongressen angrepet etter at Donald Trump oppfordret sine tilhengere til hovedstaden. På denne måten skulle han ta tilbake det «stjålne valget». Er Donald Trump ene og alene ansvarlig for det som skjedde? Mange ville nok ikke nølt med å svare på det.

(Bilde av Gordon Johnson Hentet på Pixabay)

Men, har du noen gang tenkt over makten og innflytelsen sosiale medier og digitale plattformer har i livene våre? I dette blogginnlegget vil jeg gå nærmere inn på konsekvensene deres, kanskje kan de ta på seg noe av skylden?

Kraften i sosiale medier og digitale plattformer

I følge snl blir sosiale medier definert som «nettsider og apper som tilrettelegger for å skape og dele innhold, og å delta i sosiale nettverk». Det som publiseres kan nå ut til utallige mennesker på kort tid. 

Sosiale medier som Facebook og Twitter kan også omtales som digitale plattformer fordi forretningsmodellen legger til rette for nettverkseffekter. Plattformene muliggjør kommunikasjon mellom brukerne, hvor verdien av nettverket øker med antall deltagere i plattformen. Enkeltpersoner kan på denne måten kommunisere til et mye større publikum, engasjere og motta respons.

(Bilde av Gordon Johnson hentet fra Pixabay)

Selv om vi kan bygge digitale nettverk gjennom sosiale medier, og det kan være verdifullt, har vi også sett konsekvenserav utviklingen. Når vi er koblet til nettverkene har vi også mulighet for å påvirke hverandre på godt og vondt. Plutselig er andres holdninger og meninger dine egne. Dette har vi sett eksempler på, slik som trender.

Bare tenk over hvor stor del sosiale medier og plattformer har i livet vårt. De aller fleste har mobilen på seg til enhver tid og holder seg oppdatert gjennom hele dagen. Selv om det ikke er noe vi «må» sjekke, tror jeg de aller fleste har det som en vane. Vi vil ikke gå glipp av noe, men henge med på alt som skjer. Jeg tror også vi blir mye mer påvirket i plattformene enn det vi selv tror og er klar over.

Jeg har i et tidligere blogginnlegg skrevet om filterbobler. Nå som vi er inne på kraften i sosiale medier og plattformer, har jeg lyst til å trekke frem det som en farlig konsekvens. Når vi på sosiale medier blir eksponert for innhold, søker og klikker «liker» har dette en videre betydning for oss. Vi ser mer og mer av dette innholdet og mye annet blir filtrert helt bort. Dette tror jeg er mye av grunnen til at vi ikke er helt klar over hva slags makt sosiale medier har og hvordan det faktisk påvirker oss.

Trump utestengt fra Twitter 

(Bilde av John Cameron Hentet på Unsplash)

Før angrepet på Kongressen sendte Trump ut en rekke meldinger på Twitter som oppfordret tilhengerne hans til protestsamling. Selv om presidenten aldri Twittret direkte at kongressen skulle stormes, hadde meldingene i plattformen en vanvittig effekt. Med hele 88,7 millioner følgere på kontoen, kunne meldingene spres raskt og i et stort nettverk. 

Det tok ikke lang tid etter angrepet på kongressen, før Trump var utestengt fra både Twitter og Facebook. Twitter uttalte seg om nedstengningen av kontoen, og begrunnet det med at flere av meldingene kunne bli/var oppmuntrende til det som skjedde den 6. januar. 

(Dette bilde er en skjermdump fra Twitter Safety)

Så hvem har skylden?

Det første som slo meg da Trump var utestengt fra Twitter var hvor betydningsfulle plattformene kan være. Hvor ekstremt mange mennesker som er aktive, hvor mye tid vi bruker på dem, mulighetene, men også konsekvensene. Vi kan nå ut til store publikum, men vi kan også bli påvirket til det verre.

For min del sier det sitt når en slik utestengelse måtte til for å stoppe farene og forhindre nye. Hadde det ikke vært for kraften i sosiale medier og plattformer ville ikke Trump kunne nådd ut til like mange, engasjert og oppfordret. 

Ja, etter min mening kan sosiale medier ta på seg noe av skylden for angrepet på den amerikanske kongressen!

Kilder brukt i dette blogginnlegget:

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/detail/25073877-realdonaldtrump

https://snl.no/sosiale_medier

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hvorfor-er-digitale-plattformer-sa-verdifulle

https://forskning.no/kommunikasjon-internett-institutt-for-samfunnsforskning/sosiale-medier-endrer-maktforhold/714709

Slik oppretter du en kampanje i Google Ads

De aller fleste har nok lagt merke til annonsene som først dukker opp når du googler etter produkter eller tjenester. Ved å opprette en kampanje i Google Ads kan du sørge for at nettopp din bedrift dukker opp først etter det du tilbyr. En slik annonses kan være veien til dine mest verdifulle kunder. 

I dette blogginnlegget skal jeg ta dere gjennom hvordan du oppretter en kampanje i Google Ads, steg for steg!

Her ser du et eksempel på en annonse som potensielt kan dukke opp ved at noen søker «frisørsalong». Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

1.Opprett konto i Google Ads

Det aller første du må starte med er å opprette en konto.

I lenken over klikker du på «start nå» midt på skjermen eller øverst i høyre hjørne for å opprette din konto.

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

2.Velg hva som er ditt hovedmål ved annonseringen

Etter du har opprettet konto og er logget inn, må du fylle inn informasjon for din kampanje. Det aller første du du må gjøre er å velge hva som er hovedformålet med annonseringen.

I mitt tilfelle har jeg huket av på «Få flere salg eller registreringer på nettstedet ditt» før jeg nå klikker på «Neste». Her må du velge det som passer din/deres situasjon best.

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

3. Hvordan betjener du dine kunder?

Har du nettbutikk? Eller kanskje fysisk butikk/møtepunkt i tillegg? Dersom du kun har kontakt med kunder over nett, velger du det nederste alternativet slik jeg har gjort og klikker «Neste».

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

4. Hva er ditt bedriftsnavn?

Her fyller du inn navnet på bedriften din. Her har jeg skrevet inn «Elic» som navnet på min nettbutikk og klikker «Neste».

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

5. Hva er nettsiden for din annonse

I dette steget må du legge inn URL-en til den siden på nettstedet ditt du vil kunden skal ende opp ved når de klikker på din annonse. 

I dette eksempelet har jeg lagt til en spesifikk lenke: https://elic.no/products/t-skjorte

Dette er fordi jeg ønsker å kjøre en kampanje for akkurat dette produktet. Du kan også legge til lenke for startsiden til nettsiden hvis du ønsker det.

Deretter klikker du «Neste».

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

6. Din landingside

Som følger av det forrige steget vil Google Ads vise deg hvordan landingssiden ser ut for dine kunder. Her vil du få en fremstilling på både mobilenhet og datamaskin. 

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

7.Tilpass annonsetekst!

Her fyller du ut de beskrivelsene som passer til din annonse. Google Ads deg gode tips til hva du bør tenke på når du skal skrive en overbevisende og god annonsetekst.

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

Når du er fornøyd med annonseteksten klikker du «neste».

8.Legg til søkeord tilpasset annonsen

Her legger du inn ord som samsvarer mellom det du annonserer for og det brukeren søker. Her klikker du på «+ Nytt søkeordtema» for å legge til det du selv ønsker. Google Ads vil også foreslå søkeordtemaer for deg.

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

Når du er fornøyd med søkeordene klikker du «Neste». 

9.Hvor skal annonsen din vises?

Når du skal annonsere er det viktig at annonsen vises der hvor du kan tilby dine produkter og tjenester. Tilbyr du kun produkter eller tjenester i Norge eller deler av landet må dette spesifiseres. 

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

Deretter klikker du «Neste».

10.Budsjett som passer deg

Når du skal sette opp budsjett for din annonse kan du enten velge et av budsjettalternativene Google Ads foreslår eller du kan angi ditt helt eget budsjett.  Her vil du få en anbefaling tilpasset deg med anslag til hvor mange klikk du vil kunne oppnå. Her vil du se gjennomsnittspris for dag og måned.

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

Ønsker du å sette ditt eget budsjett, vil det være lurt å ta stilling til konkurrentenes budsjettområde. Er budsjettet ditt lavere enn konkurrentene vil annonsen din kunne ha liten effekt.

Når du har satt et budsjett som passer deg klikker du «neste».

11. Få oversikt

Du vil få oversikt over kampanjen og alle stegene du har gått gjennom underveis. Her ser du gjennom kampanjen og sjekker at alt stemmer. Du har mulighet til å gå tilbake eller redigere de ulike feltene ved å klikke på «blyant».

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

Er alt i orden klikker du «Neste».

12. Legg inn betalingsopplysninger

Dette er siste steg i prosessen før du kan sende inn annonsen! Fyll inn de riktige opplysningene og klikk «Send».

Bilde er en skjermdump fra Google Ads.

Din aller første kampanje!

Da var den aller første kampanjen på plass. Håper du fikk noen nyttige tips til hvordan du enkelt, steg for steg, setter opp annonse i Google Ads. Dette er forhåpentligvis starten på mange nye klikk inn på nettsiden din, økt salg og verdifulle kunder.

Kilder brukt i blogginnlegget:

https://ads.google.com/intl/no_no/getstarted/?subid=no-no-ha-aw-bk-c-bau!o3~Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-LOANpnPTqnSykL8yFTMcaWl0ERFVC7ofMyblIJqSb7evoUMELRQJwaAsjeEALw_wcB~58981416233~kwd-19650782074~1485447293~412666055913&utm_source=aw&utm_medium=ha&utm_campaign=no-no-ha-aw-bk-c-bau!o3~Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-LOANpnPTqnSykL8yFTMcaWl0ERFVC7ofMyblIJqSb7evoUMELRQJwaAsjeEALw_wcB~58981416233~kwd-19650782074~1485447293~412666055913&gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-LOANpnPTqnSykL8yFTMcaWl0ERFVC7ofMyblIJqSb7evoUMELRQJwaAsjeEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

https://support.google.com/google-ads/answer/6324971?hl=no

Derfor bør du satse på Instagram!

Det er ingen tvil om at medievanene våre endrer seg med årene. Dette semesteret har vi blant annet fått erfaring med å synliggjøre nettbutikken vår på sosiale medier. Som en nyoppstartet, liten bedrift er det flere ting som må tas stilling til når du skal velge kanalen som passer deg best. Du må ta stilling til hvilke kanaler du finner din målgruppe og hvilke muligheter du har der. Hva er trendy i 2021? 

Vi satset på Instagram og nå vil jeg gi deg innsikt i hvorfor du burde gjøre det samme!

Valg av kanal basert på din målgruppe

Som utgangspunkt for å velge riktig kanal for deg og din bedrift kan du bruke ipsos for siste oppdatering over hvilke kanaler som gjelder i 2021. 


Bilde er en skjermdump fra ipsos

Ipsos gir det oversikt over hvor mange som har bruker på Instagram, fordeling mellom kjønn, aldersgrupper og aktiviteten til brukerne. Med utgangspunkt i at målgruppen din er mellom 18 og 29 år ser vi at 78% er aktive daglig med fordelingen 44% menn og 56% kvinner.

Bilde er en skjermdump fra ipsos

Dette brukte vi som bakgrunn for å velge kanalen med den målgruppen vi hadde. Med både klær til kvinner og menn + et ekstra produkt hovedsakelig rettet mot kvinner. 

Bilde er en skjermdump fra Instagramen til nettbutikken vår

Innsikt

Ved å opprette en profesjonell konto kan du få «innsikt» over all aktivitet til brukerne dine. Du finner enkelt ut av hva som slår godt an og hva som ikke gjør det. På denne måten har du et godt utgangspunkt for å tilpasse deg og gjøre justeringer over tid.

Dette får du oversikt over under innsikt:

 • Kontoer nådd
 • Profilbesøk
 • Antall trykk på nettsted
 • Toppinnlegg
 • Topphendelser
 • Vekst
 • Aldersgruppe
 • Kjønn
 • Aktive tidspunkter

Annonsering

Som nyoppstartet bedrift hadde vi ikke et stort budsjett til annonsering, men vi hadde likevel planlagt dette på sikt! En av fordelene med Instagram er at du når som helst kan annonsere, både innlegg du planlegger og det som allerede er postet (klikker du inn på alle dine tidligere poster ser du tydelig «promoter» under hvert av bildene, som vist over). Du bestemmer også selv hvor mye penger du vil bruke på annonsering.

Variert innhold

Mye av bakgrunnen for å velge Instagram var at vi hadde mulighet til å skape stor variasjon i innhold og engasjement. 

 • Bilde: Deling av bilder er nok det Instagram hovedsakelig er kjent for. Har du produkter som er visuelt tiltalende, er plattformen en super mulighet til å vise frem produktene dine, skrive kreative bildetekster og ikke minst inspirere andre.
 • Video: Video er et relativt nytt format på Instagram og gir deg mulighet til å fortelle en liten historie både via Strory og IGTV. Dette kan gi liv til produktene dine med både musikk, emojier og med andre kreative elementer som kan fange oppmerksomhet.
 • Butikk: Ikke nok med at du kan inspirere med produktene dine i ulike formater, men Instagram gjør det også mulig for kundene dine å klikke hjem produktene direkte.

Oppsummering

…………..

Kilder brukt i blogginnlegget:

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121
https://business.instagram.com/advertising?locale=nb_NO
https://www.facebook.com/business/ads-guide/video/instagram-story

Slik kommer du i gang med Google Analytics

Vi ble tidlig introdusert for Google Analytics i faget digital markedsføring! Vi opprettet konto for bloggene våres og nylig for nettbutikken. Det var ikke før vi opprettet konto for nettbutikken jeg fikk ordentlig innsikt i hvordan og hvorfor Google Analytics kunne være så nyttig. I dette blogginnlegget vi jeg vise dere hvordan vi kom i gang og brukte verktøyet som et hjelpemiddel for nettbutikken vår. 

Bilde av Myriam Jessier hentet på Unsplash

1.Hva trenger du svar på?

Vi ønsket selvfølgelig å nå ut til flest mulig med nettbutikken vår. Vi ønsket å få mange besøk inne på siden og å selge flest mulig produkter. Men hvordan skulle vi få til det? Verktøyet samler inn utallige mengder med data som kan være veldig verdifullt om du bruker det riktig. Du kan bruke det til å finne ut av hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Ved hjelp av GA kan du sørge for en mer treffsikker markedsføring.

Men først av alt må du finne ut hva det er du trenger svar på! Du kan selvfølgelig leke deg rundt på kontoen, men har du bestemte spørsmål du vil finne svar på, vil du nok oppleve størst nytte. Disse spørsmålene henger gjerne sammen med noen av målene du har satt deg. Til å begynne med finner du konkrete spørsmål som er relevant for deg/dere å finne svar på.

2.Bli kjent med verktøyet!

Bilde er en skjermdump fra Google Analytics

Det neste vi gjorde i prosessen, etter vi hadde tenk over konkrete spørsmål, var å bli kjent med verktøyet.

I Google Analytics finner du en meny på venstre side som gir oversikt over de ulike «rapportene» med data som finnes. Her kan det lønne seg å klikke seg litt frem. Rett og slett skaffe deg oversikt over hvor du finner de forskjellige dataene som du kan ha nytte av. 

Dataene er fordelt under de forskjellige rapportene som er ulike kategorier av data: Sanntid, målgruppe, brukeranskaffelse, atferd og konverteringer.

Målgruppe:

Valg av målgruppe var det aller første valget vi tok i prosessen med å opprette vår egen nettbutikk. Noe av det aller første vi brukte GA til var å sjekke om vi klarte å treffe de vi ønsket med nettbutikken og markedstiltakene våre. Dette var viktig å finne ut av i tilfelle vi måtte gjøre noen justeringer med tiltakene våre.

Slik fant vi oversikt over aldersgruppe: Målgruppe – demografisk informasjon – alder.

Bilde er en skjermdump fra Google Analytics

Her ser dere oversikt hentet fra GA over målgruppen. Den stemmer ganske overens med satt målgruppe for starten av prosessen (18-34 år).

Et av kriteriene/målene for nettsiden vår var at brukervennligheten på både mobil og datamaskin skulle være god. Under målgruppe finner du oversikt over hvilke enheter som brukes. Hos oss kunne vi se at størst andel av brukerne våre var på mobil. 

Slik går du frem: Målgruppe -mobil – oversikt

Bilde er en skjermdump fra Google Analytics

Når vi fikk denne innsikten var det veldig relevant for oss at nettsiden fungerte optimalt på mobil, slik at vi ikke mistet kunder fordi brukervennligheten ikke var god nok. Her tok vi tester og fikk oversikt over forbedringspotensialer for å gjøre nettsiden enda bedre ved mobilbruk.

Her brukte vi blant annet Google PageSpeed.

Brukeranskaffelse:

En nyttig funksjon i GA er at du har mulighet til å se hva som faktisk fører til trafikk inn på siden din. Enten om det er søk på Google, gjennom sosiale medier, evt direkte søk på siden. På denne måten kan vi f.eks. se om aktiviteten vår på Instagram hadde noen funksjon.

Slik går du frem: Brukeranskaffelse – oversikt

Bilde er en skjermdump fra Google Analytics

Her ser vi f.eks at 32,8% av all trafikk på nettsiden vår kommer av sosiale medier (Instagram).

Oppsummering

Google Analytics kan kanskje virke overveldende til å begynne med. Det var det hvert fall for meg. Det viktigste er at man tar et steg av gangen og starter med det du allerede vet.

Da vi startet nettbutikken hadde vi satt oss mål for hva vi hadde lyst til å oppnå. I begynnelsen var det mye som var uklart, men vi startet prosessen med å finne konkrete spørsmål for å oppnå de målene vi hadde satt. Når du vet hva du trenger svar på vil du få størst nytte av verktøyet og det vil også bli enklere å navigere seg frem.Hva trenger du svar på?

 1. Hva trenger du svar på?
 2. Bli kjent med verktøyet ved å finne svar på de spørsmålene som er nyttig for deg!

Kilder brukt i blogginnlegget:

DU er din største begrensning!

Eksamen er levert og vi er utrolig stolte over hva vi har fått til på så kort tid. Jeg vil tørre å påstå at dette har vært den mest interessante og lærerike perioden så langt i løpet.  

Jeg var utrolig spent da vi skulle starte hele prosessen med å opprette vår helt egen nettbutikk. Skeptisk til hvor mye vi egentlig hadde mulighet til å oppnå, med ingen anelse og ideer til hva vi kunne selge i nettbutikken. Vi ble tidlig introdusert for Design Sprint, noe som var et utgangspunkt til vårt endelige konsept, ELIC!  I dette blogginnlegget vil jeg ta dere med på min reise med erfaringer fra perioden.

Dette er team ELIC!

Målsetting

Allerede første uke satte vi også vårt «Objective and Key Results». Det eneste vi hadde som utgangspunkt her var valgt målgruppe til prosjektet. Her valgte vi også å bruke Miro som Platform for å få oversikt, oppdatere og følge opp under målene fra uke til uke.

Vi hadde gjort oss noen tanker om at det kunne være vanskelig å finne opp noe å selge til vår målgruppe som skulle slå godt an. Dette preget nok hvor høye måltall vi satte for de forskjellige Key Results. Når vi skulle velge måltall tok vi utgangspunkt i hva vi på forhånd trodde var realistisk å få til, deretter satte vi det noen hakk høyere slik at vi var nødt til å legge inn god innsats.

Vi trodde vi var ambisiøse nok når vi satte OKR i første uke, noe det viste seg å ikke være!

Hva skal vi selge i nettbutikken? 

Da vi startet idémyldringsprosessen valgte vi å sette en tidsfrist til Zoommøtet vi skulle ha dagen etter, for å ikke bruke altfor lang tid eller overtenke konseptet. Her skrev vi opp en rekke forslag hver og stemte til slutt over den beste løsningen. 

Vi kom frem til at vi ville gå for Dropshipping av slippers, da vi vi ikke hadde noe stort budsjett. Vi bestilte et par med slippers hver slik at vi kunne stå inne for kvaliteten ovenfor våre kunder.

Vendepunktet!

Ved neste møte skulle vi i utgangspunktet bygge videre på ideen vår med slippers. Ingen av oss virket 100% tilfreds med ideen, og vi følte ikke at vi fikk utnyttet hele potensialet vårt ved å velge dropshipping som en løsning.

Gjennom kontakter åpnet det seg en mulighet for å bestille rimelige T-skjorter og gensere. Vi hadde også mulighet til å låne trykkemaskin slik at vi kunne gjøre alt akkurat som vi ville, helt selv. 

Jeg tror dette var et viktig vendepunkt for oss i hele prosessen. Vi hadde nå mulighet til å være kreative, mer personlig og deltagende i flere ledd. Denne muligheten var virkelig en motivasjonsboost!

Vi kom også opp med at vi kunne lage gensere og T-skjorter i Unisex størrelser. På denne måten fikk vi utvidet målgruppen vår til både kvinner og menn, slik at vi hadde mulighet til å markedsføre og selge til enda fler. Dette tror jeg har vært veldig avgjørende for at vi til nå har solgt så mye som det vi har gjort!

Da vi utvidet målgruppen til begge kjønn tok vi det også med i betraktningen da vi skulle bestemme logo og farger. Her kom vi alle opp med en rekke forslag hvor vi brukte Canva til å fremstille logo og se for oss det endelige produktet.

Her er et skjermbilde av vårt Miro-Board. Her kan du se noe av utviklingen, frem til det endelige resultatet.

Her gjorde vi en liten tabbe. Vi bestemte design og farger før vi hadde sjekket opp tilgjengeligheten hos leverandøren. Vi var nødt til å omstille oss ved velge nye farger på logo og produkter.

Opprette nettbutikk og Instagram

Det var ingen av oss som hadde vært borti Shopify så vi syntes det var viktig å komme i gang tidlig. Den første dagen syntes vi det var litt utfordrende å navigere oss frem, men her gjaldt det bare å prøve og feile. Vi brukte Youtube og Google aktivt for å finne de beste løsningene. Her tror jeg vi ble litt overasket over hvor mye/effektivt man kan finne gode løsninger helt på egenhånd. 

Instagram var derimot en plattform vi alle var godt kjent med, så her gjaldt det kun å bygge opp en størst mulig følgergruppe og lage godt innhold. 

Produksjonsdag

Vi hadde satt av en hel dag hvor vi alle skulle være en del av å trykke produktene sammen, sortere og gjøre det klart for salg i nettbutikken. Vi syntes det var utrolig gøy å se de fysiske produktene, samt logoen som vi hadde bestilt opp. 

Her er vi i full gang med å trykke, sortere og merke produktene våre.

Vi hadde i utgangspunktet planlagt plassering av trykket på produktene våre. Så fort vi fikk se de fysisk på, fikk vi et helt annet inntrykk av hvor vi syntes det var finest å plassere det. Dette opplevde jeg som veldig positivt med å være inkludert i alle ledd i prosessen. Det var lett å tilpasse og gjøre små justeringer underveis, kontra om vi hadde fått noen til å gjøre det for oss.

Markedsføring

Vi var heldige å få både gutter og jenter til å stille opp som modeller for produktene våre. Vi fikk også tatt bilder av oss i teamet slik at nettsiden skulle fremstå som mer personlig. Vi ble utrolig fornøyd med bildene. 

Vi ønsket å lage en SoMe-plan slik at vi til enhver tid hadde oversikt over hva som skulle postes på instagram og e-post som skulle sendes ut gjennom kundeklubben. Dette føler jeg har vært avgjørende for å få alt til å gå opp, med mange baller i luften på en gang. Spesielt etter at nettbutikken ble lansert og vi fikk det travelt med å følge opp og sende ut bestillinger.

Før vi gikk i gang med prosjektet hadde alle i teamet lagt inn innsats for å vinne Facebook Blueprint-konkurransen. Dette hadde vi gledet oss til, men ettersom premien ble utsatt, ble det ikke en del av SoMe-planen vår i denne omgangen.

Etter hvert som vi innså at vi hadde siktet litt lavt på våre Key Results bestemte vi oss for å kontakte en influenser som allerede hadde fulgt oss på instagram. Vi fikk dessverre ikke noe svar, men det var verdt et forsøk. Vi bestemte oss deretter for å kontakte en lokalavis hvor vi heldigvis fikk napp! Det var utrolig gøy, og vi kunne se resultater av det på besøkende i nettbutikken.

Du kan du klikke deg inn på artikkelen i Jarlsberg Avis her.

Tid for lansering!

Vi lanserte nettbutikken 5.mai, kl. 00.00. Dette bestemte vi ca. en uke i forveien slik at vi hadde en slags tidsfrist. Vi ønsket at alt skulle være tilnærmet 100% klart slik at kundene våre skulle få et godt førsteinntrykk av oss som helt ny merkevare. 

Jeg tror det var positivt at vi i god tid satte denne fristen. Vi fikk skapt god oversikt over hva som gjensto for at nettbutikken skulle være så bra som den kunne bli på lanseringsdatoen.

Dette er skjermbilder fra vår Instagramprofil @ELIC.no

Jeg likte også at vi hadde denne fristen slik vi kunne skape en størst mulig følgerbase på instagram og i kundeklubben i mellomtiden. På denne måten kunne vi bygge opp en spenning til lanseringen gjennom planlagt innhold (SoMe-plan). 

Lanseringen gikk utrolig bra og vi fikk inn vår første bestilling allerede kl.07 på morgenen, kort tid etter vi hadde sendt ut mail til kundeklubben. Vi ble raskt utsolgt for noen av produktene og måtte bestille opp mer. Dette var stas!

Her pakker vi og sender ut varene til våre kunder!

Hva har jeg lært?

Jeg vil starte med å påpeke at hele prosessen har vært utrolig gøy og lærerik! Jeg hadde aldri forventet at det skulle gå så bra som det har gjort, noe som har vært veldig inspirerende til videre arbeid. 

Viktigst av alt har jeg lært at man må tørre å sette litt høye mål! Som jeg nevnte tidligere trodde vi at vi hadde vært ambisiøse nok i målsettingene våre. Jeg tror likevel at skepsisen vi hadde i starten preget oss veldig mye, i forhold til at vi gikk inn i noe som var helt ukjent. Vi var nødt til å justere opp måltallene for våre Key Results i tillegg til å legge til en ekstra, slik at vi fortsatt skulle ha noe å strekke oss etter. 

Jeg har også lært at det er utrolig viktig å ha konkrete planer. Både tidsfrister for når ting skal skje og oversikt over hva som skal gjøres underveis. Selv om alt var nytt for oss klarte vi å beholde roen og strekke oss langt fordi vi hadde en plan over det som skulle skje. 

Det jeg likte best med prosessen var at alt sto på oss. Det var kun vi som satte begrensningene for hvor langt vi ville nå. Selv om vi ikke var ambisiøse nok fra start, har det vært en god erfaring og tror jeg vi alle tør å sikte enda litt høyere til neste gang.

Tusen takk!

Vi er utrolig takknemlig for all god respons vi har fått underveis og håper dere fortsatt vil Følge ELIC videre på reisen.

Her kan du klikke produkter hjem til deg!

Besøk oss gjerne på instagram: @ELIC.no !

Hvordan bygge en merkevare fra grunnen av

(Bilde fra Diego PH  hentet på Unsplash)

Nå som vi er inne i en prosess med å opprette og designe vår helt egen nettbutikk kan jeg også trekke likhetstråder til det å bygge en helt egen merkevare. Ikke bare setter vi oss inn i hvordan verktøyene fungerer for å få nettbutikken på plass, men vi designer også våre helt egne produkter, merkenavn og logo. I denne sammenheng har jeg funnet et blogginnlegg skrevet av Hiten Shah, «How to Build a Brand from Nothing», som jeg i dette innlegget skal ta dere gjennom. 

Hva kan vi ta med oss videre i prosessen med å opprette vår egen nettbutikk og utvikling av vår egen merkevare?

Viktigheten av en merkevare – en plass i hjernen vår

Når vi tenker på suksessfulle og anerkjente merkevarer, er det merker som har blitt en del av vanene våre. Vi tenker ikke nødvendigvis så mye på hvorfor vi tar det valget vi tar når vi handler og oppsøker det. Likevel er det er akkurat det merket som tiltrekker oss når vi er på jakt etter et spesifikt produkt.

Her finnes det mange gode eksempler på merkevarer som har funnet en plass i hjernen vår og rett og slett blitt en vane!

I blogginnlegget til Saha bruker han den anerkjente plattformen Amazon som et eksempel. Kanskje spesielt hos den amerikanske befolkningen har Amazon blitt en plattform mange oppsøker for å få tak i hvilket som helst produkt, effektivt og til en god pris. 

(Bilde fra Christian Wiediger  hentet på Unsplash)

Her kan jeg f.eks. trekke inn merkevaren Tine som et eksempel. Skal vi handle meieriprodukter vil Tine være den merkevaren som popper opp i tankene til mange av oss. Det er ikke nødvendigvis bedre eller billigere enn andre meieriprodukter, men vi har gode assosiasjoner til merkevaren som igjen har gjort handelen til en vane.

(Bilde er en skjermdump fra Tine.no)

Det er nettopp dette det handler om når du skal bygge din egen merkevare. Du må skape kjennskap til merket ditt og på en eller annen måte feste en knagg i hodene på folk. På sikt vil dette kunne resultere i at noens tanker automatisk bygger en linje til akkurat ditt nettsted.  

Videre er det to ting som spiller en viktig rolle når man skal bygge opp en merkevare fra grunnen av – nyhet og repetisjon!

Merkevaren som nyhet

Skal du bygge opp en merkevare må den ha noen kvaliteter som gjør den interessant og spennende. På ett eller annet vis må den være en nyhet. Det må ikke nødvendigvis være noe som ikke finnes fra før av, men den bør kunne skille seg ut. Det kan være en nyhet i form av kvaliteten, originalitet eller noe som er uvanlig.

Med merkevaren din som nyhet, må det settes i praksis. Det holder ikke at du snakker om den som nyhet, du må skape en helt ny opplevelse ut av den! 

Repetisjon

Som sagt ønsker vi at merkevaren skal ha en plass i hjernen vår. Den eneste måten vi kan fange denne plassen på er å gjentatte ganger få noe repetert. 

Her er det innholdet i markedsføringen som er nøkkelen. Hva er det som skal fange oppmerksomheten vår. Dette innholdet skal kunne postes i ulike «innpakninger» og kanaler. Innholdet må også kunne postes i kanaler slik at det ikke settes store grenser for hvor mange konsumenter man har mulighet for å nå ut til. Dette kan eksempelvis være Instagram, Snapchat, Facebook eller i blogginnlegg. 

I blogginnlegget trekker Shah frem viktigheten av å velge kvantitet fremfor kvalitet. Med dette mener han at vi ofte undervurderer merkevarerepetisjon. Innholdet er selvfølgelig betydingsfullt, men effekten av å holde seg smal og sentrert med mange repetisjoner vil kunne være større enn et bredere innhold med få repetisjoner.

Viktigheten er at det kan postes gjentatte ganger slik at det får en plass i oppmerksomheten vår!

Repetisjon som bygger merkevaren – eksempel

(Annonsen er en skjermdump fra blogg.no)
(bilde er en skjermdump fra slideshare.net)
(Bilde er en skjermdump fra Kari Traa sin Instagram-profil)

DU er starten på suksessen til din merkevare

Starter du din egen merkevare fra grunnen av, begynner det i det store og hele med nettopp deg! Du og din historie er bakgrunnen for nettopp det du vil skape. Det er også grunnen til at kunden vil kjøpe nettopp ditt produkt. 

For å trekke det tilbake til de to faktorene som spiller en viktig rolle – Nyhet og repetisjon, er det du som er bakgrunnen for den nyhet du har skapt og repetisjonen bygger på historien din til produktet du har skapt.

Klarer du å kombinere dette vil du kunne ta større og større plass. Til slutt vil du være den folk tenker på, snakker om og sprer videre. Til syvende og sist handler det om å lage en merkevare basert på en historie som kundene vil ha nytte av og som skiller seg fra andre i kundens hode.

Inspirasjon til vår merkevare

Med de to nøkkelfaktorene for å bygge opp en merkevare – nyhet og repetisjon – har det nå blitt litt tydelig i en prosess som i utgangspunktet ikke er så tydelig enda, hvilke områder som må fokuseres på. Vi har mange gode ideer, men er kun et lite stykke på vei i prosessen. Noe vi ikke tydelig har definert enda er hva som gjør produktet vårt til en nyhet og hvordan vi skal jobbe videre ut ifra nettopp dette. Et godt tips jeg også ønsker å ta med videre er å fokusere på smalt og sentrert innhold, men i større hyppighet. 

Kilder brukt i dette blogginnlegget:

Den gode nettbutikken – Tatler?

Det finnes utallig mange nettbutikker der ute og jeg tror de aller fleste av oss har hatt både gode og dårlige opplevelser ved netthandel. Men hva er det egentlig som skiller de gode nettbutikkene fra de dårlige? I dette blogginnlegget skal jeg vurdere nettbutikken til Tatler gjennom en rekke kriterier. Hvor god er denne nettbutikken?

Førsteintykk

Førsteinntrykket av nettsiden har utrolig mye å si for hva som skjer videre, i likhet med veldig mye annet. Dette er de aller første tankene jeg sitter igjen med etter å ha klikket meg inn på nettsiden. Får vi et dårlig inntrykk her er også sjansene for at klikket inn på nettsiden blir det første og siste møte med butikken.

(Bilde er en skjermdump fra Tatler.no)

I all hovedsak burde jeg som kunde, bare i løpet av et par sekunder, kunne svare noen få spørsmål. Har jeg kommet til riktig sted, hva er det jeg kan gjøre her og hvorfor skal jeg gjøre det her?

Allerede nå vil jeg si at det ikke er noen tvil om at man har kommet til riktig sted. Tatler logoen er synlig både sentrert i bilde og i topplinjen av nettsiden. De skiftende bildene av modeller med ulike kolleksjoner av klær er inspirerende, og indikerer hva vi kan forvente å handle her.

Menylinjen øverst gjør nettsiden oversiktlig med et skille mellom klær for damer, herrer og ulike merker. Både salg og nyheter er et blikkfang, noe jeg tror fungerer godt for å trigge nysgjerrigheten til mange. Menylinjen gir et inntrykk av at det er enkelt å finne frem til det du er på jakt etter. De tydeliggjør også avvik ved frakt og handelsbetingelser noe som gjør at de fremstår som trygge og til å stole på.

Et godt førsteinntrykk!

Synlighet

Hvor lett er det egentlig for kunden å finne frem til nettbutikken? Det første man kan teste er rett og slett bare søke opp butikknavnet på google. Dette må være på plass ellers vil det umulig kunne være en god business. Dette handler om søkemotor optimalisering (SEO). Kunden burde også kunne søke opp produkter eller merker som føres, og rask finne frem til akkurat deres nettbutikk.

På forhånd hadde jeg sett meg ut to merkevarer jeg vet tatler fører. Disse to merkevarene er også de første man blir introdusert for gjennom skiftende lysbilder på forsiden. Her hadde jeg forventet at jeg skulle få bedre treff …. På den første merkevaren fikk jeg absolutt ingen treff og på den andre merkevaren og produktet kom Tatler opp som nummer 6 etter alle annonser.

Her tenker jeg Tatler har forbedringspotensialer!

Brukervennlighet

Når det kommer til brukervennlighet bør nettbutikken være satt opp på en måte som gjør det enkelt for alle i målgrupper å navigere seg frem på siden. Her er de tydelige ved å blant annet skille mellom ulike kategorier og merker på produktene.

(Bilde er en skjermdump fra Tatler.no)

Enda et pluss er at de har en filterfunksjon med alternativer slik at det blir enda enklere å finne frem akkurat det man er på jakt etter. De har også en god søkefunksjon.

Vi bruker mye tid på telefonen. Vi har den med oss overalt og brukes gjerne til å gjøre research. At nettbutikken også fungerer på telefonen, går under brukervennlighet. Her kan man navigere seg frem like enkelt.     

(Bildene er en skjermdump fra Tatler.no)

Tatler skårer høyt på brukervennlighet!

Kjøpsprosess

Kundens kjøpsprosess bør være så smertefri som mulig. Med dette mener jeg at det burde være lite hindringer på veien mot kjøp. Færrest mulig steg og minst mulig informasjon du MÅ fylle ut. Her er det positivt å trekke frem!

(Bilde er en skjermdump fra Tatler.no)
(Bilde er en skjermdump fra Tatler.no)
(Bilde er en skjermdump fra Tatler.no)

Dette gjør kjøpsprosessen deres smidig:

 1. Nå har som alternativ å gå rett til kjøp
 2. De har ekspresskasse dersom du har Applepay eller Paypal
 3. Frakt alternativer med rask levering
 4. De tilbyr Klarna betaling
 5. Trygghet med synlige betalingsløsninger på forsiden

Det eneste jeg vil trekke frem som en god løsning er å tilby vipps som et effektivt betalingsalternativ. Ellers er det lite å ta Tatler på her!

Teknologi/hastighet

Bruker nettsiden for mye tid på å laste opp, må man regne med at de aller fleste forlatt nettsiden før de rekker å få et inntrykk av hva den egentlig har å by på. Google rangerer også nettsider etter den tiden de bruker på å laste opp. Lang opplastningstid, spesielt på mobil går hardt utover butikken.

Her har jeg brukt Google PageSpeed insights for å måle opplastningstiden til Tatler. Her skårer den dårligere på mobil enn datamaskin.

(Bilde er en skjermdump fra PageSpeed insights)
(Bilde er en skjermdump fra PageSpeed insights)

Denne målingen sier noe om deres forbedringspotensialer.

Kundetilfredshet

Gode kundeomtaler kan være en avgjørende faktor for en usikker kunde til å handle. Mange nettsider viser til positive kundeomtaler inne på nettsiden, noe som kan fungere som et lokkemiddel. Dårlig kundeomtaler vil ha motsatt effekt.

(Bilde er en skjermdump fra deres facebook)

Det var vanskelig å finne kundeomtaler som gjaldt nettbutikken deres. Her var det kun én eneste å finne på Facebook siden deres og denne var positiv. De fleste andre tilbakemeldingene gjaldt service i de fysiske butikkene. Mitt tips her vil være å legge opp til at kunder kan gi tilbakemelding på nett, i tillegg å svare flere kunder på både på positive og negative omtaler på Facebook siden deres.

Trygghet

De fleste stiller høyere krav når vi skal bestille varer på nett kontra i fysisk butikk. Vi ønsker sikkerhet i at vi får det vi bestilte, til riktig tid og mulighet for å returnere. Her har Tatler en helt egen fane i menylinjen med handelsbetingelser.

Denne gir god oversikt!

Priser og utmerkelser

Har en butikk fått priser eller noen utmerkelser vil det være positivt å vise frem dette på sine kanaler og nettside. Her finner jeg ingenting å trekke frem hos Tatler..

Konsept og strategi

(Bilde er en skjermdump fra Tatler.no)

Som jeg påpekte tidligere, blir vi møtt med skiftende lysbilder med kolleksjoner av ulike merkevarer ved første klikk inn på nettsiden. I tillegg har de en egen fane i toppmenyen med denne oversikten.

Styreleder for Tatler, Arnt Jakobsen, beskriver konseptet deres som en «multibrand-butikk som fokuserer på sporty classics til dame og herre kombinert med contemporary fashion.»

Konsept og strategi er tydelig!

Konklusjon + liten oppdatering

Jeg har lyst til å konkludere med at Tatler, i det store og hele bildet er en god, norsk nettbutikk. De har noen, men få forbedringspotensialer.

I dette øyeblikket har eksamensgruppen min og jeg kommet i gang med planleggingsprosessen for å designe og opprette vår helt egen nettbutikk. Vi har derfor sett det veldig nyttig å sette oss inn i nettopp hva som gjør en nettbutikk god. Vi har også blitt obs på hvilke feller vi bør unngå og hva som er avgjørende for et godt resultat.

Nå gleder vi oss til lansering, så følg med!

Kilder brukt i dette blogginnlegget:

https://www.tatler.no
https://www.facebook.com/Tatler-104279989633104/reviews/?ref=page_internal