Kunstig intelligens

Sist forelesning handlet om kunstig intelligens. Her var det mye spennende å ta innover seg. Det kan jo være så mye forskjellig! I følge SNL defineres Kunstig intelligens  som «informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.» Vi startet forelesningen ved å se på roboter, og det var ganske utrolig å se hvordan utviklingen har vært og hvordan roboter brukes i dag. Deretter hadde vi kort om mannen som beskrev ideen om kunstig intelligens først, chatbots, maskinlæring, hva kunstig intelligens kan brukes til og hvor langt vi har kommet med teknologien. Her kommer et lite referat fra forelesningen og en selvvalgt artikkel!

Roboter

Roboter er en kombinasjon av mekanikk og kunstig intelligens. De har mange sensorer, radar og kameraer som brukes til å bygge et kunstig bilde av samfunnet rundt seg. Roboter er nå på et ganske tidlig stadium, men tas i bruk i flere områder i samfunnet. Eksempler på dette er amerikansk politi med robothunden Spot, selvkjørende biler og robotlevering.

Det har vært snakk om et samfunn hvor alle biler kjører seg selv hvor man ikke lenger er avhengig av menneskene som gode sjåfører. Bare de siste årene har man fått til at roboter skal kunne gå helt av seg selv. Vi har roboter som opererer, med kirurger som styrer over nett. Robotkjøkkenet Moley til prisen av et helt hus og restauranter helt uten menneskelige kokker.

Med utviklingen som har skjedd bekymrer mange seg over hvilken betydning det kan ha for oss mennesker. F.eks. kan roboter til slutt erstatte alle arbeidsplassene våre?

Ideen om kunstig intelligens

Allan Turning var mannen som beskrev ideen om kunstig intelligens først. «What we want is a machine that can learn from experience.» Noe han kanskje er aller mest kjent for er testen som han utviklet. I denne testen skal et menneske (C) kommunisere via chat med to ulike. Klarer C ikke å finne ut av hvem som er menneske og hvem som er datamaskin er testen bestått.

Chatbots

Mange har kanskje sett eller tatt i bruk chatbots som mange større bedrifter har tilgjengelig på nettsiden deres. Målet er at de raskt skal kunne gi deg svar på det du lurer på, ofte mer effektivt enn f.eks. kundeservice over mail eller telefon. Som testen Turning kom opp med vil vi at det skal være ugjenkjennelig at det er en robot som svarer på spørsmålene dine. Disse chatbotsene må trenes opp over tid for å bli like god eller bedre enn det vi mennesker kan klare å levere. 

Maskinlæring

For at en maskin skal fungere slik vi ønsker må de trenes opp. Mye statistiske analyser brukes til nettopp dette. Vi sammenligner ved å se likheter og ulikheter. Vi trenger data slik at maskinene kan trenes opp til å vite hvordan ting er og hvor det ikke er. For eksempel ved å se på dyr, hvilke likheter og ulikheter har de forskjellige dyrene. Noen er like og blir da kategorisert innenfor samme gruppe. Enkelte ting kan være utfordrerne for maskiner å fange opp og det kreves mye trening. Dette kan være ting som er helt opplagt for et menneske.

Dette bilde demonstrerer noe som maskiner kan ha problemer med å kategorisere, men som vi mennesker klarer å skille.

Hva kan kunstig intelligens brukes til, og hvor langt har vi kommet med teknologien i dag?

  • Hva vi tenker å gjøre før vi har forstått det selv.
  • Medisin, Kunstig intelligens kan oppdage og sikre diagnoser mer effektivt enn mennesket.
  • Finne ut hvem som er hvem, analyse av ansikter og kropper (passkontroll)
  • Lese ansikter og tolke følelser, gjennom muskulatur.
  • Kunstig intelligens kan lage helt nye måter å handle på. Ved å skanne kropp kan vi prøve klær som passer til akkurat oss. 
  • Algoritmer kan kombinere klesplagg fra en garderobe med få plagg og lage helt ulike antrekk som vi selv kanskje ikke hadde sett for oss.
  • Predikere utfall av saker, Algoritmene er flinkere til å bestemme hva slags dom noen kommer til å få bedre enn de beste juristene.
  • Regnskap som fører seg selv.
  • Tale, to personer kan snakke ulikt språk, vi vil ikke forstå at det er oversatt.

Artikkel om kunstig intelligens

Her har jeg lagt ved en artikkel om kunstig intelligens. Artikkelens overskrift er «Nei, kunstig intelligens tar ikke fra oss alle jobbene.» Vi vet at uten kunstig intelligens kunne vi langt ifra vært der vi i dag. Samtidig er det mange som lar seg skremme over utviklingen. Bare ved å se på bildet jeg la til lenger opp i innlegget av artikkelen med overskriften «Én robot kan erstatte 40 ansatte i banken» virker det som vi har god grunn til å uroe oss over utviklingen som skjer. Man skulle tro at kunstig intelligens er noe som tar helt over for menneskene.

Mange, inkludert meg selv, har sett filmene «Social Dilemma» og «Ihuman» som kom ut i 2020. Disse filmene påvirket meg helt klart til et mer negativt syn på utviklingen som har skjedd og som kommer i fremtiden. Jeg tror mange har latt seg skremme av disse filmene som ganske nylig ble lansert, kort tid etter hverandre, i tillegg til mange artikler på nett. 

«Mye av det som finnes av bøker og dokumentarfilmer om kunstig intelligens er opptatt av at jobbene våre forsvinner. De endrer seg, ja, men de blir ikke borte. Teknologi tar noen jobber og utvikler nye,» sier Professor Morten Goodwin som artikkelen er skrevet om.

Det var fint å lese en artikkel som vinkler kunstig intelligens som noe annet enn bekymringsverdig. Artikkelen gjenspeiler mye av det vi gikk gjennom i sist forelesningen. Den snakker i all hovedsak om de positive følgene ved utviklingen og det kunstig intelligens duger til. Derfor valgte jeg å vise til akkurat denne artikkelen. Anbefaler alle å ta en titt!

Kilder:

https://forskning.no/boker-data-kunstig-intelligens/nei-kunstig-intelligens-tar-ikke-fra-oss-alle-jobbene/1763045

https://snl.no/kunstig_intelligens