Fra Filterbobler til ekkokammer

Har du noen gang sammenliknet resultatet av et Google-søk med en annen, eller tenkt over hvorfor Instagram utforsk-siden din en helt forskjellig fra noen andres? Det er sannsynligvis litt eller veldig forskjellig. Dette er ikke helt tilfeldig! Vi alle havner inn i filterbobler basert på oss selv. Jeg skal nå gå nærmere inn på hva filterbobler egentlig er og hva som kan være konsekvensene av disse.

Hva er en filterboble?

Vi kan si at den informasjonen vi blir eksponert for på internett og sosiale medier er personifisert for akkurat oss. Når vi er på nett, plukker algoritmer opp data. Den gir oss treff basert på kjønn, alder, tidligere søk, klikk og hva vi har trykket «like» på tidligere. Nett og sosiale medier fungerer på denne måten som et filter. Den filtrer bort det som ikke er aktuelt, og viser oss enda mer av det vi «liker» eller interesserer oss for, basert på den informasjon den har om oss fra før. Algoritmen velger ut det den tror passer best for oss. Vi haver i denne isolerte filter boblen sammen med andre som liker de samme tingene og har de samme synspunktene. 

Bilde fra Joseph Mucira hentet på Pixabay .

Det er kanskje ingen hemmelighet at forretningsmodellen til søkemotorer og sosiale medier baserer seg på salg av reklame. Vi tar valg basert på den informasjonen vi henter inn og det er derfor viktig for søkemotorene og de sosiale mediene at de klarer å fange oss med den informasjonen vi blir eksponert for. Leser vi eller ser noe som er helt uinteressant for oss vil vi mest sannsynlig forlate nettsiden med en gang. Søkemotoren Google eller sosiale medier som Facebook ønsker å treffe oss best mulig slik at vi viser interesse og de kan tjene penger. (Krokan 2019)

Konsekvenser

Du har helt sikkert lagt merke til at du har vist interesse for noe på nett eller sosiale medier og i etterkant fått tilbud eller mer informasjon om akkurat dette eller lignende. Eli Pariser har skrevet boken“The filter bubble: What the internet is hiding from you.” Med denne boken utrykker han bekymring over effekten av disse filterboblene. Jo mer vi blir eksponert for de tingene vi har vist interesse for, jo mindre blir vi eksponert for helt andre ting. Med hans uttrykk, vi ser mindre av «What really matters». (Krokan 2019)

I denne videoen, hentet fra Youtube, forteller Eli Pariser om bekymringen over filter bubbles.

Et problem er at vi i dag bruker mindre tid på å lese eller høre nyhetssaker gjennom TV, aviser og radio. Større del av nyhetssakene vi leser er på mobil og nettbrett. I istedenfor å bli eksponert f.eks. for viktige samfunnssaker, klimaproblemer og fattigdom blir vi skjermet mot informasjon som kan utfordre våre egne synspunkter og interesser. Vi får mer informasjon om det vi allerede vet og det som vi er helt enige i. De nyhetssakene som ikke er vinklet mot vår interesse blir vi kanskje helt skjermet mot. 

Dette betyr ikke at vi faktisk ikke interesserer oss for enkelte saker, men fordi de ikke stemmer overens med informasjonen som er hentet inn, blir vi heller ikke anbefalt disse. Ifølge Eli Pariser beveger verden seg mot ett internett der vi blir eksponert for det den tror vi vil se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se. Selv om vi lever i en verden fullstappet med informasjon, lever mange av oss bare i en liten isolert del av den, nemlig i filterbobler.

Ekkokammer

Faren ved å leve i en verden hvor informasjon blir filtrert bort, og hvor vi blir isolert fra mange ulike synspunkter og diverse informasjon er at vi blir «fanget» i ekkokammer. Ekkokamre betyr at informasjon, holdninger og synspunkter blir repeterte som «ekko» til en grad hvor det får en veldig sterk betydning. Oppfatningen om hvordan noe er eller skal være kan få en såpass sterk betydning for disse gruppene, slik at de kan bli veldig motvillige til andre måter å se det på.

Konklusjon

Som jeg nevnte innledningsvis, kan min Instagram utforsk-side se litt eller fullstendig annerledes ut fra noen andres. Disse filter boblene har hatt en ganske stor påvirkning på samfunnsutviklingen med tanke på hvordan vi ser på hva som er idealet for hvordan man skal se ut, hva man skal tenke og hva som er det riktige. Når man ser på hva filterboblene gjør med oss, er det ikke rart at vi får et ensidig bilde av verden. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare Instagram, men også andre sosiale medier. Det er verken jeg eller deg som direkte bestemmer hva vi skal bli eksponert for på sosiale medier og nett. Er det da så rart at man har disse idealene eller et smalere syn på verden?

Jeg tenker at det er veldig viktig å være bevisst over at informasjon filtreres bort og blir personifisert på nett og sosiale medier. Med tanke på det Eli Pariser sa om at vi blir mindre bevisst over det som virkelig betyr noe. Jeg tenker det er viktig å oppsøke informasjon og nyhetssaker selv, og oftere lese flere sider av en sak og fra ulike kilder. Isteden for å bli dyttet inn i ekkokamre basert på hva en algoritme tenker passer oss best. Vi trenger også innsikt i andre synspunkter for å virkelig vite at den meningen vi har er riktige for oss.    

Kilder:

Krokan, Arne. 2019. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo:   Cappelen Damm Akademisk.

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782?filters=urn:filter:80f10045-2faa-4f6f-be0f-4c7ec9618186

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

3 kommentarer til «Fra Filterbobler til ekkokammer»

Legg igjen en kommentar til Nina Magnussen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *