Refleksjon over føste del av semesteret

Før vi startet semesteret fikk vi mail hvor det sto at dette semesteret kunne vi forvente oss at vi aldri har jobbet så hardt med skole slik som det vi kommer til å gjøre nå. Med første bolk av undervisningen overstått kan jeg trykt si at semesteret har startet med et brak. Med to ukentlig blogginnlegg, forelesninger, sertifiseringer og ikke minst lesning i pensumbøker har denne første måneden gått i ett. Jeg har aldri hatt det så hektisk i skolesammenheng allerede i starten av et semester.

Samtidig skal det sies at jeg aldri har lært så mye, på så kort tid. Ikke fordi forelesningene har vært så veldig utdypende, men fordi vi fra start har blitt tvunget til å legge inn så mye arbeid på egenhånd. De to ukentlige blogginnleggene har mye av æren for dette. Med denne intensive måneden som har vært, tenkte jeg nå å bruke refleksjonsnotat til å fortelle litt om hva jeg sitter igjen med etter første bolk overstått.

Ny kunnskap

Foreleser Arne krokan har gjentatte ganger i denne første bolken snakket om «det kompliserte samspillet,» bestående av teknologi, samfunnet og organisasjoner. Jeg har på denne måten fått en forståelse av hvordan alt henger sammen og hvordan de påvirker hverandre. Hvordan vi har gått fra industriell til muliggjørende teknologier med digitalisering, hvordan samfunnet har endret seg med digital økonomi, og hvordan organisasjoner har endret arbeidsprosesser, tilegnet seg ny kunnskap og utviklet helt nye forretningsmodeller.

Innenfor teknologi har vi snakket om mye muliggjørende teknologier. Dette syntes jeg var interessant. Jeg har skrevet blogginnlegg om både kunstig intelligens og 3D-print. Her har jeg lært om hvordan de fungerer, hva det kan brukes til, hvor lang vi er kommet med teknologiene i dag og konsekvensene av dem. Det var både spennende og lærerikt å få et større innblikk i hvordan alt fungerer, ikke bare det som er bekymringsverdig, men også de skinnsyke mulighetene både nå og i fremtiden.

Jeg har lær om digital økonomi, hvor vi over tid har gått over til å bli et datadrevet samfunn. Ved å skrive blogginnlegg om en plattformtjeneste, har jeg lært om de mange muligheten ved digitale tjenester, som hvordan de kan bidra til lavere transaksjonskostnader og ikke minst nettverkseffekter.

Veien videre

Jeg tror det er viktig å ta med seg forståelsen av «det kompliserte samspillet» i videre læring og yrke innenfor markedsføring, med en verden i stadig endring og utvikling. Etter hvert som ukene har gått føler jeg at jeg både har blitt flinkere og mer komfortabel med å skrive blogginnlegg. Dette er en god erfaring å ha med seg videre. Ikke bare det å skrive innlegg, men også som en digital studieteknikk. Det har helt klart lønt seg å jobbe systematisk med stoffet underveis og skrive tekster for å bedre forstå og huske det vi lærer. Det tar tid før noe blir til en vane, det har det blitt nå.