«Mindre konkurrentar og meir partnarar!»

(Bilde er en skjermdump fra Karitraa.com)

Vi er nå inne andre bolk av semesteret! Vi har gått over til sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv sammen med foreleser Cecilie Staude. I denne bolken skal vi skrive eksamen i gruppe med valgfri virksomhet. Vi har valgt å fordype oss i merkevaren Kari Traa som dere også vil få en smakebit av fremover på bloggen. Bærekraftig utvikling har blitt et viktig tema, og med Kari Traa som godt etablert merkevare skal dere nå få en introduksjon til hvordan de stiller seg i forhold til bærekraft. 

For girls by girls

Da Kari Traa drev aktiv idrettskarriere opplevde hun det vanskelig å finne sportsklær i høy kvalitet laget spesielt for kvinner. Klærne var ikke laget med kvinnekroppen som utgangspunkt, spesielt ikke når det kom til design. Det var her det hele startet! Kari Traa produserer nå sportstøy spesiallaget for kvinners behov. Med en bransje som lenge har vært mannsdominert har Kari Traa kommet inn som et friskt pust med kolleksjoner av feminint sportstøy til kvinner, designet og laget av kvinner. 

“I started Kari Traa for one simple reason: To challenge the established”

– Kari Traa

Bærekraft

I dag lever vi i en verden som er lang ifra perfekt og det er mange tiltak som må igangsettes for å komme et lite skritt nærmere en bærekraftig utvikling. Gjør vi ikke noen drastiske endringer nå, vil det ha store konsekvenser for kommende generasjoner. Bærekraftig utvikling handler om å ta valg for å tilfredsstille de behovene vi har i dag, samtidig som vi sikrer fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 

Et eksempel på bærekraftig valg er å bruke mindre plast, slik at generasjonene etter oss ikke har mere plast i havet enn det som finnes av fisk. En bærekraftig utvikling handler ikke bare om å ta miljøvennlig valg. Vi har til sammen tre dimensjoner av bærekraft. Dette inkluderer også sosiale- og økonomiske forhold i tillegg til miljø og klima.

Bærekraftsmål relevante for Kari Traa?

Kari Traa startet sin virksomhet med mål om å gjøre en forskjell. Som Kari Traa beskriver selv, har de en målgruppe som tilhører en generasjon som både er interessert og opptatt av miljø, klima og bærekraft. Det vil derfor være naturlig og viktig for Kari Traa å jobbe mot en bærekraftig utvikling.

FN har utviklet en plan som er gjeldende for hele verden, med mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Denne planen består av 17 bærekraftsmål med 169 delmål. Her er en oversikt over de 17 bærekraftsmålene 

(Bilde er en skjermdump fra fn.no)

Det er flere av FNs bærekraftsmål som er relevant for Kari Traa sin bransje. Jeg skal nå gå inn på hvordan Kari Traa er bærekraftig gjennom de relevante målene.

Det er ikke vanskelig å få et inntrykk av at Kari Traa er opptatt av Kvinner. F.eks. gjennom utrykket deres «For girls by girls.»  Som jeg nevnte tidligere, har sportsbransjen lenge vært mannsdominert, som veldig mye annet. Kari Traa er opptatt av likestilling og kvinners rettigheter. De ønsker med merkevaren å vise kvinner fra flere sider, med både styrker, svakheter, råhet og det som gjør alle kvinner til dem de er. De vil være en kontrast til det stereotypiske ved kvinner vi ofte får se i reklame. Kari Traa følger også et lovverk gjennom FN som sørger for likelønn mellom kvinner og menn, ingen barnearbeid og normale arbeidstider.

Vi kan si vel si at alle som driver produksjon har et ansvar. Delmål 12.5 handler om å reduser avfallsmengde. Her forsøker Kari Traa å gjøre opp for sin produksjon av avfall gjennom å betale resirkuleringsselskaper gjennom det bærekraftige Grønt Punkt-systemet. De er også stolte av å ha laget en Wastelayer-kolleksjon laget av produksjonsavfall fra tidligere kolleksjoner blandet med fiber fra tremasse og bomull.

 (Bilde er en skjermdump fra karitraa.com)

Mye av produksjonen til Kari Traa er klær laget av ull, som er miljøvennlig i seg selv. Med klær produsert av andre materialer gjør de sitt for å sørge for at det er helt fritt for skadelige kjemikalier. Når det kommer til treningsklær som i utgangspunktet er laget av plast Jobber Kari Traa med å erstatte mesteparten med resirkulert materiale.

Delmål 14.1 vil forhindre og redusere havforurensing særlig fra landbaserte virksomheter. Som eksempelet mitt på et bærekraftig valg, har forbruk av plast mye skyld for fare for livet i havet. Hvert eneste minutt ender 15 tonn med ny plast i havet. Den eneste måten vi kan stoppe dette på er å bruke betydelig mindre mengder med plast og resirkulere. Mye av plasten som forbrukes er emballasje, og store deler av den er tilknyttet sportsbransjen som Kari Traa er en del av. Her har Kari Traa tatt et grep ved å ta plastløftet! På denne måten har de forpliktet seg til å øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje, redusere unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Kari Traa har også tatt et bærekraftig valg ved å sørge for dyrevennlig produksjon. De bruker kun sertifisert dun fra matproduksjon. Med denne sertifiseringen sørges det for at dun ikke blir tatt fra levende dyr og sikkerhet i at dyr brukt i produksjon blir behandlet på best mulig måte. De har også tatt et valg om å ikke bruke ekte pels, da det finnes mange bra alternativer med fuskepels.

Det siste bærekraftmålet handler om samarbeid. «Når det kjem til bærekraft bør me være mindre konkurrentar og meir partnarar. Let oss finna løysingar i lag!» er det sitert fra Kari Traa på nettsiden deres. Kari Traa har mange store konkurrerende merkevarer, men skal vi klare å nå målene hjelper det ikke at Kari Traa eller konkurrentene sitter på løsninger helt for seg selv. Kari Traa har derfor valgt å være åpne med sine løsninger, slik at andre kan la seg inspirere. Dette også i håp om at andre skal tenke likt, slik at Kari Traa kan hente inspirasjon fra de som har kommet enda lengre med bærekraftig utvikling og gode løsninger. 

Ikke bare kan Kari Traa gi eller hente inspirasjon fra andre til å bli mer bærekraftig, men sørge for en åpenhet og oversikt for både produsenter og kunder til å kunne ta bærekraftige valg. I det store og det hele må alle gå sammen for at vi skal hindre ødeleggelser for generasjonene etter oss. Bilde jeg la til helt innledningsvis demonstrerer hvordan Kari Traa ser for seg at merkevarer må gå sammen for å felles sørge for en bærekraftig utvikling.

Oppsummering

Bærekraftig utvikling har blitt ett viktig tema på dagsordenen da vi er nødt til å handle nå for at det ikke skal ha for store konsekvenser for kommende generasjoner. Med en målgruppe som både er engasjert og opptatt av bærekraft er det viktig for Kari Traa å gå frem som et eksempel og gjøre de nødvendige tiltakene. FN har utviklet en plan med mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Her er Kari Traa godt på vei med en rekke bærekraftige tiltak. 

De er opptatt av likestilling mellom kvinner og menn, og har i denne sammenheng satt lyset på kvinner, i en bransje som lenge har vært mannsdominert. De er opptatt av bærekraftig produksjon med resirkulering og miljøvennlig materialer. Med sportsbransjen som står for mye plastavfall som ender opp i havet har Kari Traa tatt et steg i riktig retning med plastløftet. Like viktig som livet under vann er livet på land. All produksjon av Kari Traa-produkter er dyrevennlig.

Vel så viktig som disse tiltakene er samarbeidet for å nå målene. Her har Kari Traa kommunisert ovenfor konkurrentene at vi må jobbe sammen om å finne løsninger, «mindre konkurrentar og meir partnarar.»

Kilder brukt i blogginnlegget: