Fra holdning til handling

(Bilde er en skjermdump fra karitraa.com)

Jeg skal innrømme at da vi startet den nye bolken av semesteret, med sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv, var jeg ikke var 100% sikker på hva bærekraft egentlig innebar. Jeg fant raskt ut at jeg ikke var alene om dette. De alle fleste er klar over at vi står ovenfor store utfordringer med kloden vår, men skillet mellom holdning og handling er relativt stor. Vi skjønner at det er blodig alvor, men mange nok tar likevel ikke bærekraftige valg. 7 av 10 nordmenn syntes det er vanskelig å ta bærekraftige valg, eller i det hele tatt vite om produkter er bærekraftige. Ifølge foreleser Cecilie Staude er det så lite som 5% som tar grønne valg. Det er tydelig at noe må til for at vi skal gå fra de gode holdningene til å faktisk velge bærekraftig!

Hvordan kan vi få fler til å ta grønne valg?

Hvordan vi skal få folk til å ta grønnere valg er det store spørsmålet. Når store deler av befolkningen ikke har nok kunnskap om bærekraft eller vet hvilke produkter de skal velge, tyder mye på at kommunikasjonen rundt bærekraft ikke er god nok. Norge er både verdensledende innen teknologi og bærekraft, men ifølge Erna Solberg er vi ikke gode nok selgere. Kommunikasjon og markedsføring må til for å endre adferden vår. Vi trenger mer informasjon om bærekraft generelt og hvilke valg som er bærekraftige. Sosial kommunikasjon har derfor en nøkkelrolle for en bærekraftig utvikling.

Med bærekraftige påstander i markedsføringen er det viktig at det blir gitt et riktig og tydelig bilde av de bærekraftige fordelene. Vi må for all del unngå uriktige påstander eller fremstille noe som f.eks. mer miljøvennlig enn det egentlig er. Dette blir kalt for Grønnvasking. Ikke bare kan grønnvasking være villedende for forbrukere, men med stor sjanse være ødeleggende for omdømme til virksomheten. I denne forbindelse har Kari Traa signert Grønnvaskingsplakaten som skal være en veileder for virksomheter til å unngå grønnvasking og til å effektivisere prosessen mot grønnere valg.

(Bilde er en skjermdump fra gronnvasking.no)

I mitt forrige blogginnlegg «Mindre konkurrentar og meir partnarar!» skrev jeg om Kari Traa som har sett viktigheten av bærekraft, med en målgruppe som tilhører en generasjon som både er interessert og opptatt bærekraft. Med mange av deres bærekraftige tiltak er det viktig at kommunikasjonen deres er god og at det underbygges med hva som gjør det til et grønnere valg.

Kari Traa – klima og bærekraft i markedsføring?

Jeg kan starte med å trekke frem hvordan bærekraft kommer frem som et tydelig tema på deres sosiale kanaler. Her er de både åpne om deres bærekraftige tiltak og ærlige om utfordringene de står ovenfor. Allerede her tenker jeg at åpenheten og ærligheten bidrar til å styrke omdømmet deres og fungerer som god reklame for virksomheten. Her tar de både initiativ, deler kunnskap og viser interesse for de som vil dele bærekraftige løsninger.

(Bilde er en skjermdump fra karitraa.com)

Jeg tenkte å trekke frem deres nye emballasje på produkter som et eksempel på klima og bærekraft i markedsføringen deres. De aller fleste av oss er kjente med at det konsumeres alt for mye plast, med store deler av plastforbruket vårt fra nettopp emballasje.   

Her er en snutt fra Grønt punkt Norge med Kari Traa og ny, mer miljøvennlig emballasje!

Gjennom grønt punkt Norge har Kari Traa tatt plastløftet, og med dette tatt grep om en stor miljøbelastning. Som jeg nevnte tidligere, har kommunikasjon en nøkkelrolle når det kommer til bærekraftig utvikling. Vi trenger både informasjon for å kunne ta bærekraftige valg og vi må få et riktig og tydelig bilde av fordelene. Her er Kari Traa tydelige med å kommunisere effekten av tiltaket deres som plastreduksjon og økt shipping effektivitet. Dette som resultat av deres nye mer miljøvennlige emballasje.

(Bilde er en skjermdump fra karitraa.com)

Forpliktelsene gjennom plastløftet og grønnvaskingsplakaten er god markedsføring for Kari Traa. Gjennom sosial kommunikasjon i deres egne kanaler og disse anerkjente forpliktelsene til en grønnere fremtid skapes det tillit til at Kari Traa produkter og ikke minst emballasjen i dette tilfellet er et klima og bærekraftig valg. 

Oppsummering

De aller fleste av oss har gode holdninger når det kommer til en bærekraftig utvikling, men ikke mange nok tar klima og bærekraftige valg. Her spiller sosial kommunikasjon en viktig rolle. Virksomheter må tydelig kommunisere det bærekraftige valget og oss som forbrukere må kunne se fordelene av det. Kari Traa er god på kommunikasjon rundt bærekraft i sine kanaler og deres nye miljøvennlige emballasje er et godt eksempel på kommunikasjon av bærekraft.

Kilder brukt i dette blogginnlegget:

2 kommentarer til «Fra holdning til handling»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *