Kom i gang med OKR, realiser drømmene sammen!

(Bilde fra krakenimages hentet på Unsplash)

Vi alle kan komme opp med gode ideer eller drømme om ting vi gjerne skulle oppnådd. Med dette sagt er det veldig enkelt å forestille oss hvor vi ønsker å være, men veien for å komme dit er ikke nødvendigvis like lett. Det finnes mange eksempler på suksessfulle personer eller bedrifter som har klart å gjøre gode ideer og drømmer om til virkelighet. Noe må de ha gjort riktig i forkant og underveis for å komme seirende til topps. 

Men finnes det egentlig en oppskrift for suksess? 

I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om OKR og hvordan man kan komme i gang med dette systemet. På denne måten kan du og din bedrift realisere deres gode ideer og drømmer sammen!

Hva er OKR?

OKR står for «Objectives and Key Results». Med «Objectives» mener vi den overordnede ambisjonen, det vi skal strekke oss etter. Med «Key Results» mener vi nøkkelresultater, altså det som må oppnås underveis får å kunne nå den overordnede ambisjonen. Dette må være konkrete delmål.

Med dette systemet skal man tørre å være litt ambisiøs når man setter seg mål (O). Likevel burde ambisjonen være realistisk, men du skal tørre å sikte litt høyt! Det positive med dette systemet er at man har en slags sjekkliste underveis med konkrete delmål (KR) som gjør at du helt sikkert kan vite om du er på vei i riktig retning. Hadde det ikke vært for disse nøkkelresultatene underveis ville det vært vanskelig for oss å vite hvor nære vi er det overordnende målet. 

OKR systemet sørger for å skape en klarhet både for bedriften og de ansatte hva de skal jobbe mot. Dette sikrer at alle i fellesskap jobber mot ett felles mål. I større bedrifter med mange avdelinger har det vist seg at dette systemet har vært nøkkelen til suksess. I tillegg til bedriftens OKR lager enkeltansatte eller avdelinger sine egne OKR. Disse må igjen stemme overens med det bedriften ønsker å oppnå.

Eksempel på OKR til en bedrift:

O     – Øke merkevaregjenkjennelse for å gjøre selskapet til markedsleder.

KR1 – Øke inntektene fra 30 mnok til 40 mnok i 2020

KR2 – Redusere churn med 2,75% i 2020

KR3 – Forbedre gjenkjøp hos kunder til 98,6% i 2020

(Dette eksempelet er hentet fra futureworks.no)

Dette er en god OKR fordi:

 1. Ambisjonene (O) er korte, inspirerende, ambisiøse, gjennomførbare og tidsbestemte
 2. Nøkkelresultatene (KR) er konkrete, målbare, beskriver resultater og man kan svare ja/nei på om man har nådd ett nøkkelresultat.

Hvordan komme i gang med OKR?

For å implementere systemet i din bedrift kan det være lurt å ha satt seg godt inn i hvordan det fungerer på forhånd, ikke minst hvordan du skal gå frem for å lykkes med innføringen

Vi mennesker er styrt av vaner og det vil være naturlig at en innføring av et slik nytt system ikke er gjort på en dag. Man vil også oppleve at noen kanskje er mer entusiastiske enn andre til å prøve noe nytt, med en forandring i måten man jobber på. Andre derimot kan være komfortabel slik ting allerede er og er vanskeligere å engasjere i overgangen. Dette er lurt å ta med i betraktningen når man skal komme i gang med systemet. Et tips da vil være å starte med mindre grupper i bedriften. Test systemet i grupper som virker mer åpen til en forandring til å begynne med. 

Når man etter hvert ser at systemet fungerer i disse gruppene over en bestemt periode kan man tenke på å innføre det i resten av bedriften: 

 • Start med å sørge for at viktige personer/roller innad, på tvers i bedriften er god informert om systemet. Det kan være inspirerende å vise gode videoer eller andre som har lykkes med systemet!
(Bilde fra Mitchell Luo hentet på Unsplash)

Google er et av mange store suksessfulle selskaper som benytter seg av OKR-systemet!

 • Det kan anbefales å snakke sammen om systemet i mindre grupper. Da kan det tenkes at det er lettere å nå frem til hver enkelt og sørge for at alle er innforstått med hvorfor man tar i bruk et slikt system og ikke minst tanker rundt det. Her bør man benytte muligheten til å engasjere og inspirere hver enkelt.
(Bilde fra Brooke Cagle  hentet på Unsplash)
 • Ha et introforedrag om systemet
 • Sett i gang en workshop! Presenter og diskuter ideer. Her er en oppskrift på hvordan sette i gang en OKR-workshop! Bedriftens OKR kommuniseres deretter videre i selskapet.
 • Rapportering er en viktig del av innføringen og for å bekrefte eller avkrefte underveis om arbeidet mot målet går som det skal. Her må det avtales hvordan det skal rapporteres ukentlig. Ved å rapportere og publisere OKR som er synlig for alle, sørger man for at alle har tilgang på nyttig og viktig informasjon. Når informasjonen og rapportene er synlig for alle i bedriften fungerer det som en slags «kontrakt» til å følge opp under det overordnede målet.
 • Avtal et møte på forhånd, som skal være halvveis i perioden hvor dere snakker om systemet og hvordan det går. OKR må derfor lages for en tidsbegrenset periode, f.eks. for en måned eller et kvartal av året. Med en tidsfrist i grunn må man jobbe målrettet med nøkkelresultatene (KR) for å nå ambisjonen i tide. 
 • I slutten av perioden presenterer avdelingene/personer resultatet av innføringen av systemet. Her deler man på erfaringer og inspirerer hverandre med suksess! OKR handler ikke bare om å nå et mål, men også læringsprosessen underveis. 

Med denne lille innføringen i OKR, kom i gang og realiser det dere ønsker å oppnå. Det ble hvert fall jeg inspirert til, og jeg ser frem til å benytte dette systemet som en del av læringsprosessen i faget!

Kilder brukt i blogginnlegget:

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

https://inevo.no/okrworkshop/

https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

https://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/

https://www.youtube.com/watch?v=DXSIHm115gk

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

https://futureworks.no/hvordan-du-effektivt-kan-skrive-okr-er

Én kommentar til «Kom i gang med OKR, realiser drømmene sammen!»

 1. Hei Celine 🙂

  Først og fremst får jeg ikke opp bildene dine, bare videoen, dette bør du kanskje undersøke 🙂

  Ellers synes jeg du har skrevet et godt innlegg. Du skriver veldig bra, og legger frem konseptet på en veldig oversiktlig måte.

  Jeg synes også du forklarer det veldig bra og legger ved gode eksempler. Det sagt, liker jeg også veldig godt tittelen!

  Stå på 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *